Index 

Waardering rit
 

0%

Regelmatig krijgen wij vragen over de, onder auspiciën van de NRF, georganiseerde ritten.

Het betreft allerlei vragen, variërend van de startlocatie, de lengte van de rit, het reglement, toegepaste vallen, kwaliteit van de rit, gebruikt kaartmateriaal, gemiddelde snelheid enzovoorts.

Om een beter beeld te krijgen van de ritten bieden wij vanaf 2014 op onze website de mogelijkheid om een waarderingsformulier in te vullen.

Het invullen van dit formulier kost u weinig tijd en kan ons veel waardevolle informatie verschaffen waar wij als organisatie mee aan de slag kunnen om de kwaliteit van onze ritten op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen houden.  

Na afloop van een competitiejaar zullen wij een evaluatie van de ingediende formulieren maken en publiceren.

Wij stellen het bijzonder op prijs als er veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.  

Bestuur NRF.